Sukainah

0
24
Photo by Atiabii from Pexels

Bagi perempuan di beberapa negara Islam, kerudung menjadi penjara: Penjara bergerak yang ikut kemanapun mereka pergi.

Tetapi para perempuan Nabi Muhammad tidak menutup wajah mereka, dan al Quran tidak ada sama sekali menyebut kata “kerudung,” walaupun memang menyarankan agar jika keluar rumah perempuan menutup rambut dengan selendang. Suster Katolik, yang bukan pengikut al Quran, menutup rambut mereka, dan di banyak tempat di dunia perempuan non-Muslim mengenakan kerudung atau selendang atau kain penutup kepala.

Tetapi selendang yang dikenakan berdasar pilihan sangatlah berbeda dengan yang dikenakan karena perintah lelaki yang mengharuskan perempuan menyembunyikan wajah mereka.

Penentang keras penutupan wajah itu adalah Sukainah, cucu cicit Nabi Muhammad, yang tidak hanya menolak mengenakannya, tetapi secara terbuka mencelanya. Sukainah menikah lima kali, dan dalam kontrak semua perkawinan itu ia menolak janji taat kepada suami.

Eduardo Galeano
“Mirrors”